Lawaga

Politikalar

Teslimat İade Ve Ödeme Koşulları

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı tarafından www.Lawaga Coffee.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden satışa sunulan Lawaga Coffee markalı ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Alıcı’nın ön bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 1 SATICI BILGILERI

Üretici: Esse Bilişim Reklam Matbaa ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. adına

Müdavim Kahve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de kavrulmuş ve paketlenmiştir.

Üretim Adresi: Kavacık Mah. Balamir Sk. No:12-1 Beykoz/İstanbul

İşletme Kayıt No: TR-34-K-212331

Saklama Koşulları: Gölgede, serin, kuru ve kokusuz ortamda saklayınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Menşe Ülke: Uganda

Hammadde: %100 Arabica Tek Köken Çekirdek Kahve

Türk Gıda Kodeksi ve Kahve Ekstratları Tebliğine Uygun olarak üretilmiştir.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman Satıcıya ait www.lawagacoffee.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi metinlerine ulaşabilecektir.

MADDE 2 SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler internet sitesinde belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

KDV dahil Ürün bedeli : [·]

Kargo ücreti: [·]

Ödeme şekli ve planı: [·]

Alınan vade farkı: [·]

Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı: [·]

Kargo Ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

MADDE 3 ÜRÜNLERİN TESLİMATI

3.1. Ürünler, alıcının belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak ödeme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Alıcı Mesafeli Satış Sözleşmesini feshedebilir.3.2. Ürünlerin, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.3.3. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 3.4. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.3.5. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.3.6. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 4 CAYMA HAKKI

4.1. Alıcı; işbu Sözleşme kapsamında Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren yasal 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimin 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcının yukarıda belirtilen adresine aşağıda düzenlenen yollarla yazılı şekilde yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. 4.2. Alıcı tarafından, cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,a) Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, b) İade Formu (Mesafeli Satış Sözleşmesinin ekinde yer alan İade Formu Alıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulmadır.),c) İade edilecek Ürünün kutusu, ambalajı, standart aksesuarları, Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak bizzat Satıcı’ya veya Satıcı’nın yukarıda belirtilen merkez adresine gönderilmek üzere aşağıdaki kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kargo Şirketi     :           [·]

Gönderim Şekli :           SATICI ödemeli

4.3. Alıcı tarafından kullanılacak cayma hakkı kapsamında Ürünün Satıcı’nın yukarıda belirttiği kargo şirketinden farklı bir kargo şirketine teslim edilmesi halinde Alıcı, her türlü taşıma masrafından bizzat sorumlu olacak ve bu anlamda Satıcı’dan hiçbir şekil ve surette talepte bulunamayacaktır. 4.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ile yükümlüdür. Alıcı da Satıcı’ya cayma hakkını kullandığını bildirdikten itibaren 10 (on) gün içinde Ürünü Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.  4.5. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumda; Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir sebep nedeniyle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Ürün’ün Satıcı’ya iade edilmesinden önce çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenlerle Ürünün herhangi bir şekilde Satıcı’ya iade edilememesi halinde Alıcı cayma hakkını kullanamayacak ve her ne surette olursa olsun Satıcı’dan hiçbir talepte bulunamayacaktır.  4.6. Cayma hakkının kullanılması neticesinde Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 4.7. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi; hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, cayma bildiriminin veya bedel iadesine ilişkin kararın Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün tutarı Alıcı’ya, Alıcı’nın Ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. 4.8. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  4.9. Alıcı Ürünü taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 5 CAYMA HAKKININ KAYBEDİLECEĞİ HALLER

5.1. Alıcı, cayma hakkının ancak yukarıda 4.1. maddede düzenlenen süre içerisinde ve 4.2. maddede düzenlenen şekilde kullanabilir. Alıcı, işbu cayma hakkından 4.1. maddede düzenlenen süre geçtikten sonra hiçbir şekil ve surette faydalanamaz.5.2. Alıcı tarafından yukarıda 4.1 maddede düzenlenen süre içerisinde Ürün Satıcı’ya (Ürünün çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ise Alıcı’nın cayma hakkından hiçbir şekil ve surette yararlanamaz. 5.3. Cayma hakkı, Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin olarak kullanılamaz.  5.4. Cayma hakkı, 4.1. maddede düzenlenen sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

MADDE 6 TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yukarıda 2. maddede belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 7 GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formunda satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formunu yazılı olarak teyit etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

Satıcı, Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME

Alıcı ve Satıcı arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ikametgahı ve Satıcı’nın merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, Tüketici Hakem Heyeti’nin yetki alanını aşan durumlarda Alıcı’nın ikametgahı ve Satıcının merkez adresinin bulunduğu yerdeki Arabuluculuk Bürosu ve Tüketici Mahkemelerinin yetkilidir.

MADDE 9 SON HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğini teyit etmektedir.