Lawaga

Politikalar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

LAWAGA COFFEE TÜKETİCİLER İÇİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); aşağıdaki Satıcı ve Alıcı arasında ve yine aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1.1 SATICI;

Üretici: Esse Bilişim Reklam Matbaa ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. adına

Müdavim Kahve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de kavrulmuş ve paketlenmiştir.

Üretim Adresi: Kavacık Mah. Balamir Sk. No:12-1 Beykoz/İstanbul

İşletme Kayıt No: TR-34-K-212331

Saklama Koşulları: Gölgede, serin, kuru ve kokusuz ortamda saklayınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Menşe Ülke: Uganda

Hammadde: %100 Arabica Tek Köken Çekirdek Kahve

Türk Gıda Kodeksi ve Kahve Ekstratları Tebliğine Uygun olarak üretilmiştir.

1.2 ALICI;

Adı-Soyadı :[·]

Adresi: [·]

Telefon: [·]

E-posta adresi: [·]​

2 TANIMLAR

Aksi açıkça belirtilmemiş ise işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı: Sözleşme konusu Ürünü, Platform üzerinden ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan işbu Sözleşmenin 1.2. maddesinde belirtilen gerçek ya da tüzel kişiyi,

Aracı Hizmet Sağlayıcısı: Esse Bilişim’in Ürün sunduğu platformu sağlayan aracı hizmet sağlayıcısını

İnternet Sitesi: Ürüne ilişkin temel özellikleri, Tanıtma ve Kullanım Kılavuzunu içerir Lawaga Coffee’ye ait www.lawagacoffee.com.tr uzantılı internet sitesini,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform: Aracı Hizmet sağlayıcısına ait internet sitesini ve mobil uygulamasını,

Satıcı veya LAWAGA COFFEE: İşbu Sözleşmenin 1.2. maddesinde belirtilen Esse Bilişim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’yi

 

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Yönetmelik: 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,

Taraf: Lawaga Coffe ve alıcıdan her birini,

Taraflar: Lawaga Coffee ve alıcıyı,

Ürün veya Ürünler: Lawaga Coffee tarafından www.lawagacoffee.com.tr internet sitesi veya Platform üzerinden satışa sunulan ve Alıcının işbu Sözleşme ile satın aldığı Sözleşmenin 5.3. maddesinde nitelik, model, adet ve fiyatı belirtilen Lawaga Coffee markalı Ürün veya Ürünleri,

Ön Bilgilendirme: Yönetmelik m. 6/II’ye uygun olarak, Satıcı tarafından Alıcı’ya;  (i) Sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, (ii) Ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, (iii) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve (iv) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcının cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin olarak yapılan Ön Bilgilendirmeyi,

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu: 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’ne uygun olarak Satıcı tarafından Ürün ile birlikte Alıcı’ya iletilen ve ayrıca İnternet sitesinde ve platformda da yer alan Ürüne ilişkin özellikler, kurulum, kullanım, bakıma ilişkin bilgiler ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve Alıcının haklarını içeren Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu’nu,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ifade eder.

3 KONU

İşbu Sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Lawaga Coffee’nin internet sitesi veya platform üzerinden satışa sunduğu Ürünleri satın almak amacıyla elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

4 ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1 Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Platform üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce platformun ilgili sayfalarındaki tüm genel özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.a) Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,b) Ürünlerin Platform üzerinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,c) Satıcının mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)d) [Aracı Hizmet Sağlayıcısı ve Satıcı] tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı işlemesi ve Alıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda [Aracı Hizmet Sağlayıcısına ve satıcıya] verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,e) Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,f) Sözleşme konusu Ürünler için [Aracı Hizmet Sağlayıcısı ve Satıcı] tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik ve nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın satıcıya ödeyeceği toplam bedel),g) Ürünlerin alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,i) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamayacağı ürünler,j) Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,k) Cayma hakkı olan ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda satıcıya karşı sorumlu olacağı, satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),m) Alıcı’nın platformda dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,n) Mahiyetine göre bu sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından Platform üzerinden onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, satıcının da 1 yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.o) Uyuşmazlık hallerinde alıcının satıcıya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Arabulucu ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

5 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ve TOPLAM SATIŞ FİYATI5.1 Alıcı’nın işbu Sözleşme ile satın aldığı Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) Platform üzerinde ve işbu Sözleşmenin 5.3. maddesinde yer almaktadır. 5.2 Sözleşmenin 5.3. maddesinde listelenen ve platformda ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Güncelleme yapılana dek ilan edilen fiyat ve vaatler geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen kampanyalı Ürün’ün fiyatları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 5.3 Sözleşme konusu Ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı wwww.lawagacoffee.com.tr internet sitesinde gösterilmiştir.5.4 Ürünün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.

6 ÖDEME6.1 Alıcı, Sözleşmenin 5.3. maddesinde belirtilen Toplam Satış Fiyatını, kargo ücreti, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte, seçtiği aşağıdaki ödeme yöntemi ile satıcıya tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir.

Ödeme Yöntemi: [·]

6.2 Alıcı, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Sözleşmenin hiç yürürlüğe girmemiş sayılacağını ve satıcının Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürünü 3 (üç) gün içinde teslimat gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.6.3 Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.6.4 Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 FATURA BİLGİLERİ

İşbu Sözleşmeye konu Ürünün faturası sevk irsaliyesi ile birlikte, Alıcı’nın 6.1. maddeye uygun olarak yapacağı tam ve eksiksiz ödemeyi takiben, Satıcı tarafından aşağıdaki bilgilere uygun olarak düzenlenerek Ürün ile birlikte Alıcı’ya teslim edilecektir.

Adı Soyadı        :[·]

T.C. Kimlik No.  :[·]

Adres   :[·]

8 TESLİMAT8.1 Sözleşme konusu her bir Ürün, Sözleşmenin 7. maddesine göre Toplam Satış Fiyatının, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte, Alıcı tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi üzerine, Alıcı’nın siparişinin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı platformda yer alan Ürüne ilişkin ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, bunların yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı tarafından edimin yerine getirilmemesi durumunda alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin Alıcı tarafından feshedilmesi halinde Satıcı Alıcı tarafından kendisine ödenen tutarı Sözleşmenin 16.7. maddesi uyarınca iade etmekle yükümlü olup, Alıcı tarafından satıcıya her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir talepte bulunulamaz. Aşağıda belirtilen teslimat adresine ve kişiye/kuruluşa yapılan teslimat(lar) Alıcı’ya yapılmış sayılacaktır. Bu anlamda Ürünlerin Alıcı’ya teslimine kadar meydana gelebilecek her türlü hasardan Satıcı sorumludur. Alıcı’nın, Satıcı tarafından belirlenen kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile Ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, Ürünün ilgili kargo şirketine tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Teslimat Adresi :[·]

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:[·]

Sipariş Tarihi     :[·]

Teslim Süresi    :           Siparişin satıcıya ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde.

Teslim Şekli      :           [         ] Kargo ile teslim.

8.2 Ürünün, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.8.3 Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken süre dahilinde Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

9 SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 9.1 Satıcı, Sözleşme konusu Ürünü Sözleşmenin 8. maddesine uygun şekil ve sürede eksiksiz, Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ile birlikte, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.9.2 Satıcı, hiçbir durumda, işbu Sözleşme uyarınca veya sair surette sözleşmesel ve/veya yasal yükümlülüklerin ihlal edilmesi veya haksız muamele nedeniyle uğranılan zarar/ziyan, beklenen karlarda meydana gelen azalma veya kayıplar, piyasa itibarı, şerefiye, kullanım, iş tahsilatı veya sözleşme veya ticari fırsatlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her tür dolaylı zarar veya masrafları nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

10 ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 10.1 Alıcı, platformda yer alan Sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Ön Bilgilendirmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Sözleşmenin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, iletişim numarasını, siparişi verilen Ürüne ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.2 Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün Satıcı tarafından kendisine teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini ve Sözleşmenin 5.3. maddesine göre Toplam Satış Fiyatının, her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ile birlikte tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.3 Alıcı, Ürünün kullanımı, bakım ve muhafazasından münhasıran sorumlu olduğunu;  Ürünü, birlikte teslim edilecek olan Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu başta olmak üzere satıcının İnternet Sitesinde sürekli olarak yayınladığı uyarı, talimat ve tavsiyelere; platformda yer alan uyarı, talimat ve tavsiyelere; Satıcı tarafından basılı ve/veya elektronik ve/veya sözlü olarak iletilen her türlü bilgi ve/veya belgeye uygun olarak kullanacağını ve Ürünün bakım ve muhafazasını sağlayacağını ve her türlü güvenlik tedbirini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün işbu düzenlemeye aykırı kullanımı nedeniyle doğabilecek her türlü zararlardan Alıcı münhasıran sorumlu olup, satıcıya her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekil ve surette sorumluluk atfedilemez. 10.4 Alıcı, işbu Sözleşmeyi Platform üzerinden onaylamak sureti ile akdederken paylaştığı kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.10.5 Alıcı, Platformu ve satıcıya ait İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Alıcı’ya aittir.10.6 Alıcı, Platformu ve satıcıya ait İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz10.7 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

11 MÜCBİR SEBEP

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, işbu durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcıdan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde; Satıcı, Sözleşmenin 5.3 ve 6.2 maddesine uygun olarak Alıcı’nın ödemiş olduğu tutarı, Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı’nın bundan başka her ne nam altında olursa olsun satıcıdan hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

 12 ÖZEL ŞARTLAR12.1 [Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı], münhasıran kendi takdirlerinde olmak üzere, platformda alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları [Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı], tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Şu kadar ki, Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi durumunda [Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı], tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür. 12.2 [Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı], Platform üzerinden duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını haizdir. Alıcının platformda yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir. 12.3 Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek Alıcının seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar banka inisiyatifindedir. Alıcının kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.

 13 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ – GİZLİLİK13.1 Veri Sorumlusu Satıcı Esse Bilişim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. , KVKK uyarınca platformda alıcı tarafından paylaşılan KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, iletişim numarası ve adresi şeklindeki kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri sorumlusunun veya temsilcisinin kimliği, Alıcı’nın Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü söz konusudur. Satıcı, Lawaga Coffee Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur. 13.2 Alıcının kişisel verileri, Lawaga Coffee tarafından doğrudan, Alıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusundaki paylaşımları ile birlikte işbu Sözleşme aracılığı ile Lawaga Coffee’ye iletecekleri verilerden oluşmaktadır. Alıcı tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre LAWAGA COFFEE veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. 13.3 Alıcı’nın platformu kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları satıcıdan bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak Alıcı/Kullanıcı ile banka arasında gerçekleştirilmekte olup kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Satıcı tarafından hiçbir şekilde görülmez ve kaydedilmez. 13.4 Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal mevzuata uygun olmak üzere; Alıcı’nın, işbu Sözleşme aracılığı ile paylaştığı her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgileri, Satıcı ve ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve (sosyal medya, ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; satıcının işbu Sözleşmeden kaynaklanan sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Alıcı’nın aldığı/ilgilendiği ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmesi, bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü Ürün tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, satış işlemleri, bilgilendirmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve Alıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen yöntem ve usuller ile işlenebilecektir. Böylece Alıcı’nın kişisel bilgileri, Satıcı ve diğer bahsi geçen kuruluşlar ve ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerek ise taraflara veya başkalarına ait her türlü ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içine ve dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca Alıcı’nın izni de talep edilebilecektir. 13.5 Alıcı’nın Platform ve/veya satıcının İnternet Sitesi’nden veya link verilen diğer internet sitelerinden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Alıcılar sorumludurlar. Herhangi bir Alıcı’nın hukuki/fiili ehliyet durumunu Satıcı bilemeyeceğinden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler. 13.6 satıcının İnternet Sitesi’nden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer internet sitelerinde ve platformda ilgili internet sitesi kullanıcılara ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan internet sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri, web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri, önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi manevi zarar ve kayıplardan Satıcı sorumlu değildir. 13.7 Alıcılar çerez uygulaması yolu ile kendilerine ticari, sosyal amaçlı bilgiler yollanmasını, ve genel olarak gerek satıcıya ait İnternet Sitesi’nde, gerek platformda, gerekse başkalarına ait sitelerde (sosyal medya/ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını iletilmesini ve bu uygulama aracılığı ile kendilerine ait kişisel/kişisel olmayan bilgilerin işlenebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İnternet Sitesi veya Platform kullanıcıları istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler. 13.8 Alıcı, satıcıya aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurmasını talep edebilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya ticari iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcıya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. İşbu hususlar KVKK’nın 11. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. 13.9 Veri Sorumlusuna yapılan başvurular incelenerek Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Talebe ilişkin başvurular işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ekindeki Veri Sahibine başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulup imzalanarak Lawaga Coffee’nin merkez adresine (i) bizzat ibraz etmek veya (ii) noter kanalı ile göndermek veya (iii) Lawaga Coffee’nin daha önce bildirilmiş elektronik posta adresi kullanmak suretiyle göndererek yapılabilecektir. KVKK’nın 14. maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkını haizdir.

 14 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 14.1. Alıcı, Ürün ile ilgili marka ve patent hakları başta olmak üzere her türlü fikri ve sınai hakların Lawaga Coffee’ye ait olduğunu; işbu Sözleşmenin anılan hakların kullanımına ilişkin herhangi bir hak tesisi anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.14.2. Internet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ve platformda Ürünle ilgili yer alan her türlü bilgi ve tanıtım ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı Lawaga Coffee’ye aittir. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm marka ve logolar Lawaga Coffee’ye aittir; İnternet Sitesi, yalnızca tanıtım amacıyla kullanılmaktadır.

15 CAYMA HAKKI15.1 Alıcı; işbu Sözleşme kapsamında Ürünün kendisine veya Sözleşmenin 8.1. maddesinde gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren yasal 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimin 14 (on dört) günlük süre içinde satıcının 1.1. maddede belirtilen adresine 16.2. maddede düzenlenen yollarla yazılı şekilde yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. 15.2 Alıcı tarafından, cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde satıcının 1.1. maddede belirtilen adresine ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,a) Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, b) İade Formu (İşbu Sözleşmenin ekinde yer alan İade Formu Alıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulmadır.),c) İade edilecek Ürünün kutusu, ambalajı, standart aksesuarları, Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak bizzat satıcıya veya satıcının 1.1 maddede belirtilen merkez adresine gönderilmek üzere aşağıdaki kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Kargo Şirketi     :           Teslim eden Şirket

Gönderim Şekli :           SATICI ödemeli

15.3 Alıcı tarafından kullanılacak cayma hakkı kapsamında Ürünün satıcının yukarıda belirttiği kargo şirketinden farklı bir kargo şirketine teslim edilmesi halinde Alıcı, her türlü taşıma masrafından bizzat sorumlu olacak ve bu anlamda satıcıdan hiçbir şekil ve surette talepte bulunamayacaktır. 15.4 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ile yükümlüdür. Alıcı da satıcıya cayma hakkını kullandığını bildirdikten itibaren 10 (on) gün içinde Ürünü Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.  15.5 Alıcı tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumda; alıcının kusurundan kaynaklanan bir sebep nedeniyle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa Alıcı kusuru oranında satıcının bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Ürünün satıcıya iade edilmesinden önce çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenlerle Ürünün herhangi bir şekilde satıcıya iade edilememesi halinde Alıcı cayma hakkını kullanamayacak ve her ne surette olursa olsun satıcıdan hiçbir talepte bulunamayacaktır.  15.6 Cayma hakkının kullanılması neticesinde [Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcısı] tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 15.7 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi; hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, cayma bildiriminin veya bedel iadesine ilişkin kararın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün tutarı Alıcı’ya, Alıcı’nın Ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. 15.8 Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  15.9 Alıcı Ürünü taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

16 CAYMA HAKKININ KAYBEDİLECEĞİ HALLER 16.1 ALICI, cayma hakkının ancak 15.1. maddede düzenlenen süre içerisinde ve 15.2 düzenlenen şekilde kullanabilir. ALICI, işbu cayma hakkından 15.1 maddede düzenlenen süre geçtikten sonra hiçbir şekil ve surette faydalanamaz. 16.2 Alıcı tarafından Sözleşmenin 15.1. maddesinde düzenlenen süre içerisinde ürün satıcıya (Ürünün çalınması ve/veya zayi olması gibi nedenler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ise Alıcı’nın cayma hakkından hiçbir şekil ve surette yararlanamaz. 16.3 Cayma hakkı, Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin olarak kullanılamaz.  16.4 Cayma hakkı, 15.1. maddede düzenlenen sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

 17 AYIPTAN SORUMLULUK17.1 Alıcı, Ürünü kargo şirketinden teslim almadan önce derhal muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve/veya ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacak ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturacaktır. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. Alıcı tarafından kargo şirketinden teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 17.2 Ürünün ayıplı ve/veya hasarlı olması durumunda Alıcı derhal satıcıyı yazılı şekilde bilgilendirerek; a. Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,b. Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere Ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,d. İmkân varsa, Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir.17.3 Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.17.4 Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin Alıcı tarafından satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.17.5 Satıcının ayıplı Üründen sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, Ürünün Alıcı’ya teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

18 DELİL ANLAŞMASI VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ18.1 İşbu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tarafların kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ikametgahı ve satıcının merkez adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, Tüketici Hakem Heyeti’nin yetki alanını aşan durumlarda Alıcı’nın ikametgahı ve satıcının merkez adresinin bulunduğu yerdeki Arabuluculuk Bürosu ve Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.18.2 Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda; Alıcı taleplerini İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine veya Arabuluculuk Bürosu ve Tüketici Mahkemeleri’ne yöneltebilir.

19 YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme konusu Ürüne ait ödemenin Platform üzerinden tam ve eksiksiz olarak gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve işbu Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girmiş sayılacaktır.