Lawaga

Politikalar

Kullanım Şartları Ve Gizlilik

www.lawagacoffee.com Kullanım Şartları Ve Gizlilik

İşbu www.lawagacoffee.com Kullanım Şartları, Esse Bilişim Ticaret Anonim Şirketi (“Lawaga Coffee’ye”)’a ait www.lawagacoffee.com.tr adresli internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanım ve gizliliği ile ilgili olarak ziyaretçi ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesindeki ziyaret ve kullanımları; bu İnternet Sitesi üzerinden paylaşabilecekleri yorumlar ile bu İnternet Sitesi üzerinden 3. Kişilere ait bağımsız internet sitelerine verilen yönlendirme bağlantıları (link) ile ilgili olarak aşağıdaki şartları okuyup anlayarak kabul etmiş sayılır.

Lawaga Coffee, işbu Kullanım Şartlarında dilediği zaman ve dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Ziyaretçi ve Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

1. SORUMLULUK1.1 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, Internet Sitesini kullanırken başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ihlal eden Ziyaretçi/Kullanıcıya aittir1. 2 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 1. 3 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden paylaşacakları yorumlardan bizzat sorumlu olduklarını ve yorumlarının genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olacağını ve hiçbir suç unsuru içermeyeceğini kabul eder. Lawaga Coffee, Ziyaretçi ve Kullanıcıların yorumlarını yayınlamama, yayından kaldırma ve yasal yükümlülükler nedeni ile resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşma hakkına sahiptir. 1.4 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz; İnternet Sitesinin kaynak kodlarının tespiti ile ilgili hiçbir faaliyette bulunamaz.1.5 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden paylaştıkları yorumlar ile birlikte ilettikleri ad, soyad, rumuz, e-posta adresi ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Lawaga Coffee’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Lawaga Coffee’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.1.6 Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Ziyaretçi ve Kullanıcılar işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lawaga Coffee bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Lawaga Coffee ve/veya 3. Kişilerin doğacak her türlü zarar ve ziyan ihlal eden Ziyaretçi ve Kullanıcılar tarafından ilk talep üzerine derhal tazmin edilecektir.1.7 Lawaga Coffee tarafından İnternet Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İnternet Sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.1.8 İnternet Sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca “Paylaşım”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Bunlar tıbbi teşhis ve/veya tavsiye niteliğinde olmayıp, hiçbir zaman hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. İnternet Sitesi içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Paylaşılan tüm bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Lütfen tıbbi teşhis, tavsiye ve tedavi için doktorunuza başvurunuz.1.9 Ziyaretçi ve Kullanıcılar hiçbir şekilde İnternet Sitesinde yer alan Paylaşımların hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Ziyaretçi ve Kullanıcılar, Paylaşımları referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Lawaga Coffee’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan Paylaşımların güncel olmaması nedeniyle Lawaga Coffee’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.1.10 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinde bir başka internet sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Lawaga Coffee ile ilgisi olmadığını ve Lawaga Coffee’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Lawaga Coffee’nin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Lawaga Coffee tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.1.11 Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, İnternet Sitesine linkle ya da ilanla ulaştığınız internet sitesinin domain ismi verilebilir.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI2.1. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi Lawaga Coffee’ye ait olup, yasal mevzuatın koruması altındadır.2.2. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’ndeki tüm dokümanlar Lawaga Coffee’nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, online sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. İnternet Sitesinde yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar Ziyaretçi/Kullanıcıya aittir.2.3. Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinde Lawaga Coffee’ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Lawaga Coffee’nin bu materyallerle ilgili olarak yasal haklara sahip olduğunu, bunların Doğuş Otomotiv izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.2.4. İşbu İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.2.5. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. İnternet Sitesinin bütünü veya bir kısmı Lawaga Coffee’nin yazılı izni olmaksızın başka bir internet sitesi ve/veya sanal veya fiziki mecrada kullanılamaz.

3. GİZLİLİK

İnternet Sitesini herhangi bir kişisel bilgi paylaşmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, Lawaga Coffee ürünleri hakkında bilgi alabilirsiniz.  İnternet Sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, rumuz, IP adresiniz, bağlantı tarih ve saat bilgisi) yalnızca İnternet Sitemizdeki blog paylaşımlarına yorumda bulunmanız halinde bilginiz ve onayınız dâhilinde temin edilebilmektedir. Paylaşacağınız kişisel veriler, Veri Sorumlusu Lawaga Coffee tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnini inceleyiniz.

 

Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesinde yer alan içeriklerin ve Lawaga Coffee’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.